Obuka kod nas – za potrebe jednog naručioca

Ova obuka je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima.

Program obuke obuhvata:

  • Upoznavanje sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o hemikalijama, Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i Uredbe o posebnim tokovima otpada: odredbe, obaveze, dokumentacija, rokovi, ovlašćenja, odgovornosti i kaznene odredbe
  • Načini ispunjenja zakonom predviđenih obaveza: uputstva i instrukcije, obrasci i modeli propisane dokumentacije, način njihovog ustrojavanja i vođenja, praktični saveti i odgovori na specifična pitanja (uz predstavljanje primera iz prakse)
  • Izveštavanje nadležnih državnih organa i organa jedinice lokalne samouprave: vođenje evidencija (modeli i obrasci), uputstva za evidentiranje, dostavljanje propisanih izveštaja i rokovi.

 

Trajanje obuke: četiri radna sata

Obuku organizujemo u Novom Sadu

Broj polaznika/ca: do 8

Naručila bira termin održavanja obuke i jednu od ponuđenih lokacija

Omogućujemo posvećenost stručnjaka EKO HEMIKA speifičnim pitanjima i konkretnim problemima kompanije

Radni i eukativni materijal: štampani materijal sa sadržajem za praćenje obuke i CD sa izvodima iz zakona, modelima, instrukcijama i obrascima.

Na kraju obuke svaki polaznik/ca koji prisustvuje obuci u celini, dobija POTVRDU sa sadržajem programa koji je pohađao/la.

Cena ovog modela edukativnog programa je 19.000,00 dinara.

 

kontakt:

vladimir@misija.co.rs

060/5335501

Advertisements