Milena Ćuk

psihološkinja, trenerica asertivnosti

Diplomirala 2003. godine na novosadskom Filozofskom fakultetu, na odseku za psihologiju. Interdisciplinarne master studije iz ljudskih prava i demokratije uspešno završila 2011, godine na međunarodnom programu Univerziteta u Sarajevu i Bolonji.
Više od deset godina angažovana je u domenu zaštite mentalnog zdravlja i razvoja zajednice kao psihološka savetnica, coach, trenerica, voditeljka radionica, istraživačica.
Od 2006. samostalno vodi trening asertivnosti kao sertifikovana voditeljka, a svoju psihološku praksu kroz individualni i grupni rad razvija od 2011. godine. Urednica je bloga i Facebook stranice Licni razvoj i autorka psihološko-kreativnih radionica zasnovanih na metodologiji ekspresivne art terapije. Ima više od 400 sati edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta, a najviše iz Integrativne art psihoterapije. Poslednjih godina naročito se interesuje za kreativne i inovativne pristupe u edukativnom i terapijskom radu tako da posećuje dostupne obuke, seminare i radionice u zemlj i inostranstvu, te nova iskustva integriše u svoju praksu.
U neprofitnom sektoru je aktivna od 2004. godine. Ima bogato iskustvo u radu sa marginalizovanim i osetljivim grupama kao što su mladi, Romi i žene žrtve nasilja. Radila je kao koordinatorka projekata, trenerica, istraživačica, urednica publikacija i facilitatorka. 2009. godine bila je izabrana kao predstavnica Srbije u SAD na studijskom programu ”NGOs and Civic Activism” u okviru International Visitor Leadership Program koji organizuje US Department of State. Poslednjih godina radi kao stručna saradnica u različitim organizacijama s fokusom na razvoj kapaciteta mladih kroz treninge i coaching.
Veruje da svi imaju slobodnu volju i mogućnost izbora tako da su pitanja slobode, identiteta, odgovornosti, smisla i samoaktualizacije od velike važnosti na putu ličnog i profesionalnog razvoja. To je ujedno i put koji je ona sama izabrala.
Profesionalni profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/milenacuk
Stranica u vezi sa psihološkom praksom: http://licnirazvoj.com/

Advertisements