Komunicirati znači uspeti

Komunicirati znači uspeti

Dobri običaji nalažu da vam se predstavim i odgovorim na jednostavna pitanja koja bi mi svako od vas, sasvim izvesno, odmah postavio. Dakle: Ko sam? Čime i na koji način želim da se bavim? Šta to novo ili jedinstveno nudim na tržištu intelektuanih usluga, što bi bilo vredno vaše pažnje?

Malu, sasvim nepretencioznu kompaniju Misija SMART osnovala sam kao iskusna i moglo bi se reći (bez mnogo uvijanja) profesionalno ostvarena osoba.

Tokom decenija, radeći u nacionalnim i lokalnim medijima, javnoj upravi i organizacijama civilnog društva, imala sam priliku da upoznam hiljade različitih ljudi: onih u čijim rukama je skoncentrisana velika moć i potpuno nemoćne, one koji zarađuju veliki novac i one na rubu siromaštva, veoma bučne i sasvim nevidljive, obrazovane i neuke, stručne i neznalice, zadivljujuće habre i bedne kukavice…

Kakvi god bili, iz kog god sveta dolazili, u mojim su se očima, spontano, delili u dve velike grupe: na ljude koji pobuđuju pažnju, interesovanje, simpatije i saosećanje, stvaraju saveznike i sledbenike, i one, kojima ništa od toga ne polazi za rukom.  Događalo se da vidim kako ljudi sa vrlinama vrednim divljenja ne ostvaruju uspeh srazmeran intelektualnom i socijalnom potencijalu koji poseduju, a da oni, naizgled inferiorni, svojom otvorenošću, smelošću, kreativnošću, ponudom koja pogađa “pravo u srce”,  prevazilaze okvire vlastite “datosti”.

Sve što važi za pojedince, važi i za grupe, organizacije, kompanije, institucije. Neke rastu i razvijaju se, uspešno odgovaraju na potrebe ljudi, bude poverenje i naklonost, postavljaju standarde i postaju uzori, dok druge tavore, vrte se u zatvorenom krugu vlastite nemoći, nazaduju i na kraju – nestaju.

Uspehe i neuspehe uvek odmeravamo u kontekstu – poslovnom, profesionalnom, socijalnom ili porodičnom. Tek kroz komunikaciju, primanje i slanje informacija i poruka mi postajemo ono što jesmo, otkrivamo vlastite domete, mogućnosti i granice.

U našem svetu ništa se ne umnožava takvom brzinom kao informacije i njihova razmena.  Preplavljeni smo ličnim, poslovnim, reklamnim, političkim, naučnim, sportskim, umetničkim i mnogobrojnim drugim vrstama informacija i poruka. Stižu do nas putem klasičnih i novih medija, poznatim i tek otkrivenim tehničkim pomagalima. Hiperprodukcija informacija kojima smo iz minuta u minut bombardovani otežavaju nam prepoznavanje poruka koje baš za nas imaju značaj i u jednakoj meri otežavaju nam put do onih kojima mi želimo da pošaljemo poruku.

Moglo bi se reći: nekada smo tragali za informacijama, a danas se od informacija branimo. „Višak informacija“ stvara veliki broj komunikacijskih šumova, gotovo nepodnošljivu buku koja nas ne obogaćuje, nago sasvim suprotno – predstavlja smetnju u komunikaciji.

Otuda, ma kako dobre proizvode ili usluge nudili, ma kako bilo važno i društvenokorisno ono za šta se naša organizacija zalaže, ma koliko plemenita bila ideja za koju se strasno borimo, da bi informacije o nama stigle do drugih ljudi u pravom trenutku i privukle njihovu pažnju, potrebno je mnogo znati o komunikaciji.

Planirana, organizovana, znalački vođena komunikacija postala je osnova uspeha u poslu i svakodnevnom životu. Ona je temelj našeg uzdizanja i kolevka naše propasti.

Danas, više nego ikada ranije.

Da bismo stigli do svih onih koji su važni za uspeh našeg novog proizvoda, političke ideje koju zastupamo ili humantarne akcije koju vodimo, da bismo na pravom mestu, u pravo vreme i na pravi načim saopštili poruku koja dotiče ljudi i pokreće ih na željenu akciju, potrebno je da razumemo prirodu komunikacije, različitost među ljudima (ciljnim grupama), njihovim potrebama, interesima i navikama. Takvo znanje omogućuje nam da odaberemo najbolje komunikacijske kanale i „alate“, da racionalno iskoristimo resurse kojima raspolažemo, govorimo jezikom koji naša ciljna grupa razume i prihvata, i konačno, ostvarimo postavljeni cilj.

U poslu kreiranja i organizovanja komunikacije potrebna je, veoma često, podrška profesionalaca. Onih koji čine da put do publike, saradnika, partnera, kupaca, najšire javnosti bude dobro organizovana funkcija i zadovoljstvo, a ne izvor dilema, lutanja, nepotrebnih troškova, stalnog stresa i nelagode.

Moja namera je da Misija SMART širi znanje o komunikaciji i za svoje klijente traži najbolji i najkraći put do uspeha.

Neretko i danas čujem da odnosi sa javnošću (Public Relations), nisu ništa drugo nego „drugo ime za laganje“, a da su ljudi koji ovu disciplinu upražnjavaju “proizvođači magle“, prevaranti ili šarlatani modernog doba.

Odgovaram: stvari, na sreću, stoje sasvim drugačije. Nikada u laži nisu bila kraće noge, nego što je to danas. Sve dobro, a još više ono loše, postaje vidljivo brže nego što to možemo da zamislimo.

Posao koji radimo u Misija SMART smatramo pouzdanim načinom za razvijanje uspešnih tehnika komuniciranja i izgradnje smisla.

Mi znamo da smisao i osećanje zadovoljstva idu ruku pod ruku. Zato našim klijentima i zadacima koje pred nas postavljaju, pristupamo sa najvećom odgovornošću.

Naš zadatak je da kompanije, organizacije, ideje i ljudi za koje radimo budu zapamćeni po dobru.

Advertisements