Aleksej Stepanov

Rođen je u Kikindi 1988. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Od 2006. do 2012. godine studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  (opšti smer) i univerziteta u Luksemburgu (pravo Evropske Unije).

Bogato neformalno obrazovanje omogućilo mu je da postane predavač i trener u nekoliko oblasti.

Tokom 2010. i 2011. godine u okviru Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) sa uspehom je završio trening za trenere „Civics 1.01“ i postao trener građanskog aktivizma i političkih veština. Takođe, u istom periodu pohađao je Program reforme izbornog zakonodavstva u Srbiji i stekao kvalifikaciju saradnik za rad na usaglašavanju izbornog zakonodavstva u Srbiji.

Tokom 2011. godine u okviru NDI završio je napredni program za trenere „Razvoj praktičnih politika i rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“.

2012 i 2013. godine završio je program za trenere i predavače političke teorije i prakse Fondacije Fridrih Ebert.

Od 2010. godine za Fond ‘’Dr Zoran Đinđić’’ kontinuirano radi na pripremi takmičara/ki kvalifikacionih takmičenja „Besede u Zoranovu čast“ (kao trener komunikacijskih veština,  pisanja i interpretacije govora).

Od 2011. godine do danas kao trener i predavač radio je na više od 50 omladinskih programa i projekata podržanih od strane Evropske Komisije (na teme: komunikacija, strateško planiranje, organizaciono upravljanje, pisanje predloga projekata, građanski aktivizam).

Od 2012. do 2015. godine radio je na “Nedelji socijaldemokratije” Fondacije Fridrih Ebert, na poziciji koordinatora trenerskog tima, a tokom 2013. i 2014. godine na „Univerzitetu socijaldemokratije“, na poziciji predavača za izborno zakonodavstvo u Srbiji.

Od 2013. godine u okviru programa „Akademija ženskog liderstva“ radi kao trener veština komunikacije, pisanja govora, javnog nastupa i strateškog planiranja.

Danas je izvršni direktor nevladine organizacije „Centar za studije socijalne demokratije“.

Pobednik je nacionalnog takmičenja „Besede u Zoranovu čast“.

 

Advertisements